II FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Zegar 06.10.2017    11:40

W dniach 23-24 października br. w Jasionce k. Rzeszowa odbędzie się II Forum Inteligentnego Rozwoju.

Wydarzenie składa się z kilkunastu konferencji skupiających się wokół motywu przewodniego „Nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe gwarantem inteligentnego rozwoju”. Cenieni eksperci, liderzy rozwoju i inwestycji będą debatować o problemach, wyzwaniach i perspektywach dla polskiego biznesu, samorządu i szkolnictwa wyższego. Poruszone zostaną tematy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju kraju w obrębie krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Celem II Forum Inteligentnego Rozwoju jest wypracowanie wspólnych wniosków oraz wzmocnienie współpracy i synergii między trzema gałęziami, na których opiera się polska innowacyjna gospodarka.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej Organizatora.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.