Horyzont Europa - zaproszenie na Tydzień z Klastrami 19 października - Bezpieczeństwo, 22 października - Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna

Zegar 15.10.2021    11:09

W dniach 18-22 października br. Krajowy Punkt Kontaktowy działający w Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizuje cykl wydarzeń - Tydzień z Klastrami w Horyzoncie Europa, który odbędzie się online.

 

Ø 19 października br. (wtorek), 13:00-15:00, będzie dedykowany m. in. Klastrowi 3: Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa.

 

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną dobre praktyki z oceny wniosków projektowych w PR H2020, a także doświadczenia użytkowników końcowych i ich rola w projektach programów ramowych.

Ponadto przedstawione zostaną konkursy 2022 w obszarze bezpieczeństwa w Programie Ramowym Horyzont Europa.

Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie 19 października:

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-2-kultura-kreatywnosc-i-spoleczenstwo-integracyjne-klaster-3-bezpieczenstwo-cywilne-na-rzecz-spoleczenstwa-2

 

Ø 22 października br. (piątek), 10:00-13:30, będzie dedykowany Klastrowi 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna

 

W pierwszej części wydarzenia ekspertka Komisji Europejskiej przedstawi cele i strategię dla Klastra 4 w Horyzoncie Europa.

Następnie polscy beneficjenci podzielą się dobrymi praktykami z udziału w projektach programów ramowych.

Druga część spotkania będzie miała na celu przedstawienie założeń aktualnych konkursów w obszarze technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej.

Na uwagę zasługuje fakt, że na Klaster 4 przeznaczono ponad 15 mld EUR na lata 2021-2027.

 

Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie 22 października:

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-4-technologie-cyfrowe-przemysl-i-przestrzen-kosmiczna-2

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w naszych wydarzeniach.