Harmonogram konkursów realizowanych w ramach POIR w 2022 r.

Zegar 06.12.2021    08:33

29 listopada br., opublikowany został harmonogram konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój na 2022 r.
https://www.poir.gov.pl/media/104996/harmonogram_POIR_2022.pdf


 

W ramach Programu w 2022 r. przewiduje się jedynie kontynuację naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.6 "Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty POIR" do 27 stycznia 2022 r.
 

W związku z wyczerpaniem alokacji aktualnie nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w POIR.