Forum Sektora Kosmicznego 2018

Zegar 07.05.2018    08:40

Forum Sektora Kosmicznego 2018 odbędzie się 24 maja 2018 r. w EXPO XXI Warszawa. Forum będzie stanowiło doskonałą okazję do dyskusji nt. potencjału polskiego sektora kosmicznego i kierunków jego rozwoju a także jego osiągnięć.

Wstępem do rozmów ma być przegląd Polskiej Strategii Kosmicznej. Ewaluacji wdrożenia strategii podjęli się przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. O wynikach ewaluacji Polskiej strategii kosmicznej oraz tym, co się udało wdrożyć przez półtora roku od jej ogłoszenia będzie poświęcony pierwsza sesja FSK2018. W tej części konferencji: Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zaprezentuje również rekomendacje dotyczące wysokości składki do programów opcjonalnych ESA oraz wraz z Polską Agencją Kosmiczną przestawi najważniejsze projekty, które mogą być zrealizowane w ramach Krajowego Programu Kosmicznego.

Dwie kolejne sesje będą poświęcone europejskiemu sektorowi kosmicznemu, a dokładnie aktorom go tworzącym. W drugiej sesji wystąpią przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Obserwatorium Południowego, organizacji pozarządowych jak SME4Space. Podczas trzeciej sesji reprezentanci największych firm sektora kosmicznego zaprezentują możliwości współpracy z polskim przemysłem kosmicznym w programach ESA, Komisji Europejskiej oraz w projektach komercyjnych.

Ważną częścią Forum Sektora Kosmicznego 2018 będzie największa w Polsce wystawa dokonań polskich podmiotów sektora kosmicznego oraz instytucji wspierających. Podczas wystawy będzie można porozmawiać z przedsiębiorcami oraz poznać ich dotychczasowe i przyszłe projekty. Szacuje się, że w wystawie weźmie udział ok. 60 podmiotów.

Zachęcamy do rejestracji na FSK2018.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: www.space.biz.pl