Forum IOB, 22 czerwca, godz. 11:00

Zegar 14.06.2022    13:54

Serdecznie zapraszamy do udziału w zdalnym spotkaniu Forum IOB, które odbędzie się w środę, 22 czerwca br. w godz. 11:00-14:00.

Tematem spotkania będzie szeroko rozumiana cyfryzacja, jej rola w administracji oraz zastosowanie w usługach.

Swoją prezentację przedstawi Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Natomiast Sekwencja sp. z o. o. wraz z Prokliencki sp. z o. o. pokażą, jak cyfryzacja wpływa na świadczenie usług dla MŚP. Poniżej znajduje się agenda spotkania.

środa, 22 czerwca 2022 roku, g. 11:00 – 14:00 Agenda Lp. Godz. Punkt spotkania 1. 11:00 –11:15 Rejestracja 2. 11:15 –11:25 Powitanie gości i rozpoczęcie spotkania oraz kwestie formalne dot. Forum IOB 3. 11:30–11.50 Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii „Mazowsze – działania dla wspólnoty czy wspólnota działań” Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego Andrzej Perkowski- Kierownik Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Maciej Jadczak- Główny Specjalista w Biurze ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 4. 11:50–12:05 Pytania i odpowiedzi 5. 12:05-12.25 Sekwencja sp. z o.o. i Prokliencki sp. z o.o. „Synergia potencjałów IOB w dobie cyfryzacji” Renata Haber- Kierownik Projektu Lider Radosław Bielicki- Kierownik Projektu Partner 6. 12.25 -12.40 Pytania i odpowiedzi 7. 12:40– 14:00 Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie spotkania

W związku z tym, że Forum IOB służy do wymiany informacji i poglądów między jego uczestnikami, prosimy o przygotowanie się na dyskusję i zadawanie pytań.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przesłanie zgłoszenia poprzez formularz: https://forms.office.com/r/pJvYqSDVez

 

Forum IOB odbędzie się przy wykorzystaniu Microsoft Teams. Link do spotkania zostanie przesłany do osób zgłoszonych przez formularz w dniu 21 czerwca br.