Finansowanie technologicznych start-upów i pomysłów naukowców oraz akceleracja programu GO GLOBAL

Czujnik Innowacji Zegar 05.07.2016    10:30

Bridge Alfa realizowany przez Polski Instytut Badań i Rozwoju jest funduszem, który powstał w odpowiedzi na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę badawczą, biznesową i finansową. W Polsce pracuje wielu naukowców, których rozwiązania są nowatorskie, o potencjale wywarcia istotnych zmian w dalszym postępie technologicznym. Jednak etap rozwoju tych koncepcji jest zbyt wczesny, aby znalazły one wsparcie finansowe ze strony przemysłu. Komercjalizacja pomysłów na wczesnym etapie rozwoju wymaga przeprowadzenia szeregu prac, które określą potencjał przemysłowy technologii. Do działań tych należy zaliczyć m.in. przeprowadzenie analiz technologicznych i biznesowych, realizacja proof-of-concept, jak również prowadzenie negocjacji z potencjalnymi odbiorcami technologii w zakresie jej parametryzacji.

Bridge Alfa realizowany przez Polski Instytut Badań i Rozwoju jest funduszem, który powstał w odpowiedzi na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę badawczą, biznesową i finansową. W Polsce pracuje wielu naukowców, których rozwiązania są nowatorskie, o potencjale wywarcia istotnych zmian w dalszym postępie technologicznym. Jednak etap rozwoju tych koncepcji jest zbyt wczesny, aby znalazły one wsparcie finansowe ze strony przemysłu. Komercjalizacja pomysłów na wczesnym etapie rozwoju wymaga przeprowadzenia szeregu prac, które określą potencjał przemysłowy technologii. Do działań tych należy zaliczyć m.in. przeprowadzenie analiz technologicznych i biznesowych, realizacja proof-of-concept, jak również prowadzenie negocjacji z potencjalnymi odbiorcami technologii w zakresie jej parametryzacji.

Fundusz rozpoczął nabór pomysłów w dniu 1 października 2014. Proces inwestycyjny podzielony jest na 3 etapy: preinkubacja, inkubacja, komercjalizacja. Po przekazaniu przez autora opisu projektu (formularz poniżej), zespół analityków PIBiR weryfikuje jego podstawowe założenia, sprawdza stan sztuki i wstępnie określa potencjał rynkowy technologii. Następnie w wyniku negocjacji przedstawicieli funduszu oraz autorów pomysłu, określany jest budżet niezbędny do przeprowadzenia proof-of-concept. W przypadku potwierdzenia przyjętych założeń, podejmowana jest decyzja o założeniu spółki – osoby prawnej. W drugim etapie – inkubacji pomysłu – technologia jest rozwijana przez nowo założone przedsiębiorstwo, w którym autorzy pomysłu posiadają większość udziałów. Dzięki temu mogą w dalszym ciągu rozwijać swoją koncepcję, bez utraty praw do technologii. W kolejnym etapie spółka zostaje zaproszona na rozmowy z przedstawicielami funduszy typu venture capital. Wówczas powstaje możliwość pozyskania dalszego finansowania.

Szczegóły na stronie: Bridge Alfa