FINAŁ VII EDYCJI KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA

Zegar 15.12.2015    10:47

Tegoroczną edycję konkursu Innowator Mazowsza zdominowały nowości w medycynie, m.in.: antynowotworowe testy genetyczne, program do terapii dzieci z autyzmem, opaski do pomiaru ważnych parametrów życiowych. Nie zabrakło również innowacyjnych rozwiązań z branży IT. Przyznano też nagrody za prace doktorskie.

Innowator Mazowsza to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2008 r. Tegoroczna, siódma edycja pokazała, że w naszym regionie zainteresowanie ulepszaniem swoich produktów lub usług nie słabnie. Nagrody wręczył laureatom marszałek Adam Struzik.

Tegoroczną edycję konkursu Innowator Mazowsza zdominowały nowości w medycynie, m.in.: antynowotworowe testy genetyczne, program do terapii dzieci z autyzmem, opaski do pomiaru ważnych parametrów życiowych. Nie zabrakło również innowacyjnych rozwiązań z branży IT. Przyznano też nagrody za prace doktorskie.

Innowator Mazowsza to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2008 r. Tegoroczna, siódma edycja pokazała, że w naszym regionie zainteresowanie ulepszaniem swoich produktów lub usług nie słabnie. Nagrody wręczył laureatom marszałek Adam Struzik.

Zainteresowanie

Konkurs, podzielono na dwie kategorie – „Innowacyjny Młody Naukowiec” i „Młoda Innowacyjna Firma”. W tym roku wpłynęło 45 zgłoszeń – z czego 11 wśród firm i 34 wśród naukowców. Spośród nich wybrano w sumie 6 laureatów. Wyróżniono również czterech naukowców i jedną firmę.

– Prace młodych naukowców zawsze były na bardzo wysokim poziomie. Tegoroczne również pokazują, że doktoranci z Mazowsza prowadzą niezwykle ważne badania – podsumowuje marszałek Adam Struzik. – Ta edycja jest wyjątkowa, ponieważ większość z nagrodzonych firm wprowadzała innowacje, które mogą ratować, lub co najmniej ułatwiać, życie ludzi. To m.in. testy, które pozwolą wykryć choroby nowotworowe przekazywane genetycznie. Za świetne dokonanie uważam również cały system informatyczny do terapii dzieci z autyzmem – zwłaszcza, że można ją przeprowadzać zdalnie.

Laureaci VII edycji

W kategorii INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC przyznano dwa I miejsca (za każde nagroda w wys. 13,75 tys. zł brutto):

I miejsce ex aequo  dr Stanisław Stopiński za pracę „Opracowanie architektury fotonicznych układów scalonych na bazie fosforku indu (InP) dla szybkich systemów odczytu danych”.

Prezentacja Stanislaw Stopinski

I miejsce ex aequo dr Emil Tymicki za pracę „Wzrost politypu 4H na podłożu o strukturze 6H w procesie monokrystalizacji SiC metodą transportu fizycznego z fazy gazowej”.

Prezentacja_Emil Tymicki

III miejsce (10 tys. zł brutto) przyznano dr Agnieszce Markowskiej-Radomskiej za pracę „Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych”.

Prezentacja Agnieszka Markowska-Radomska

Poza tym wyróżniono 4 osoby – dr Justynę Ostrowską, dr Izabelę Steinborn-Rogulską, dr. Łukasza Wierzbickiego i dr. Daniela Janczaka.

W kategorii MŁODA INNOWACYJNA FIRMA kapituła przyznała:

I miejsce (25 tys. zł brutto) spółce Warsaw Genomics za antynowotworowe testy genetyczne.

PREZENTACJA WARSAW GENOMICS

II miejsce (15 tys. zł brutto) otrzymała firma AUTILIUS Kinga Wojaczek za program do terapii dzieci z autyzmem.

PREZENTACJA AUTILIUS

III miejsce (10 tys. zł) otrzymała firma Oktawave Sp. z o.o. za narzędzie IT – chmurę obliczeniową.

PREZENTACJA OKTAWAVE

W tej kategorii przyznano również wyróżnienie firmie SiDLY Sp. z o.o. za opaski medyczne do pomiaru ważnych parametrów życiowych.

Broszura:

BROSZURA VII EDYCJA

Prezentacje Laureatów

kat. Innowacyjny Młody Naukowiec:

Prezentacja_Emil Tymicki

prezentacja Stanislaw Stopinski

Agnieszka Markowska-Radomska prezentacja IM

kat. Młoda Innowacyjna Firma:

prezentacja_Autilius_IM

Oktawave – chmura obliczeniowa nowej generacji

Prezentacja Warsaw_Genomics_Innowator