Finał VI edycji konkursu – Mazowsze tętni INNOWACJAMI!

Czujnik Innowacji Zegar 12.07.2014    15:56

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego losy śledzi coraz szersze grono odbiorców. To doskonała forma promocji dla uczestników, która obrazuje ogromny potencjał mieszkańców województwa Mazowieckiego.

Dzięki nowy technologiom, jakie promowane są w konkursie, możemy żyć lepiej, bezpieczniej  i wygodniej, jednocześnie dbając o środowisko – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk – Jestem dumny, że to właśnie ludzie z Mazowsza mają wpływ na kształt nauki, techniki oraz gospodarki, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Mam nadzieje, że tegoroczny konkurs jeszcze bardziej zachęci młodych ludzi do wzięcia udziału w kolejnych edycjach. To naprawdę doskonały sposób na zaistnienie w branży.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego losy śledzi coraz szersze grono odbiorców. To doskonała forma promocji dla uczestników, która obrazuje ogromny potencjał mieszkańców województwa Mazowieckiego.

Dzięki nowy technologiom, jakie promowane są w konkursie, możemy żyć lepiej, bezpieczniej  i wygodniej, jednocześnie dbając o środowisko – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk – Jestem dumny, że to właśnie ludzie z Mazowsza mają wpływ na kształt nauki, techniki oraz gospodarki, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Mam nadzieje, że tegoroczny konkurs jeszcze bardziej zachęci młodych ludzi do wzięcia udziału w kolejnych edycjach. To naprawdę doskonały sposób na zaistnienie w branży.

KATEGORIA „INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC”

Za innowacje w nauce nagradzani są młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania.

W szóstej edycji „Innowatora Mazowsza” w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec wyłoniono:

I miejsce – Szymon Gontarz za pracę pt. Informacja aprioryczna jako kryterium adaptacji systemów sensorycznych oraz metod przetwarzania sygnałów w wykrywaniu uszkodzeń,

dwa II miejsca – Kamil Kwiatkowski za pracę pt. Dynamika procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu oraz Daniel Milej za pracę pt. Ocena ukrwienia mózgu z wykorzystaniem czasowo-rozdzielczego pomiaru fluorescencji podczas napływu i klirensu optycznego środka kontrastującego

oraz cztery równorzędne wyróżnienia:

Anna Szymańska za pracę pt. Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej prawej komory serca u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi,

Bartłomiej Witkowski za pracę pt. Hydrotermalna technologia otrzymywania nanosłupków ZnO,

Ewelina Majda za pracę pt. Automatyczny system wiarygodnego rozpoznawania mówcy oparty na analizie cepstralnej sygnału mowy,

Paweł Gromek za pracę pt. Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce.

 

KATEGORIA „MŁODA INNOWACYJNA FIRMA”

Do konkursu zgłaszać mogli się przedsiębiorcy prowadzący na Mazowszu firmę, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane były pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

Kapituła konkursu wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – HCH Sp. z o.o.

II miejsce – Titanis Sp. z o.o.

III miejsce – ESMG Sp. z o.o.

Dodatkowo wyróżnienia zaproponowano dla firmy:

TELIUM J. Klimkowski, D. Warowny s.c.

MEDIA 7

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne, których łączna wartość w obydwu kategoriach wyniosła 72 000 zł. Fundatorem nagród był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Oprócz nagród głównych, laureaci otrzymali także upominki ufundowane przez partnerów konkursu.

 

SZCZEGÓŁOWA FOTORELACJA JUŻ JUTRO!

——————————————–

„Innowator Mazowsza” to prestiżowy konkurs zorganizowany z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego. Odbywa się w dwóch kategoriach: „Młoda innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Młody Naukowiec” i promuje nowoczesne praktyki młodych naukowców oraz przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Głównym celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorczości oraz promowanie proinnowacyjnych postaw w regionie. W konkursie doceniane są nowe, innowacyjne rozwiązania, stosowane w przedsiębiorstwa, które wpływają na polepszenie organizacji pracy, przy jednoczesnej dbałości o kapitał ludzki oraz środowisko. Doceniani są także młodzi naukowcy, których prace doktorskie są istotne dla rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Laureaci konkursu to młode, kreatywne osoby, które konsekwentnie dążą do celu i osiągają sukcesy dzięki stosowaniu innowacji.