Finał I edycji gov_LAB - nagroda dla zespołu Urzędu Marszałkowskiego

Zegar 04.10.2019    11:03

W poniedziałek 16 września br. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie odbył się ostatni zjazd w ramach programu gov_LAB. Wydarzenia PARP miało charakter Dnia Demonstracyjnego (tzw. Demo Day) i było finałem pierwszej edycji (pilotażu) programu pilotażu. Wsparcie otrzymały projekty zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta w Ełku i Urząd Miasta w Cieszynie.

Podczas Demo Day zespoły projektowe zaprezentowały projekty instrumentów z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w swoich samorządach, w odniesieniu do pierwotnego wyzwania:

  • Zespół z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął wyzwanie stworzenia instrumentu, który wspierałby małe i średnie przedsiębiorstwa w tworzeniu i doskonaleniu ich modeli biznesowych. Pozwoli to firmom sprostać nowym wyzwaniom strategicznym, jakimi są Przemysł 4.0 oraz GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego), we wszystkich sektorach stanowiących inteligentną specjalizację regionu.
  • Urząd Miasta w Ełku za wyzwanie postawił sobie profesjonalizację obsługi inwestorów w swoim mieście. Jako cel zostało postawione określenie i pilotażowe wdrożenie standardów obsługi inwestora zainteresowanego realizacją nowej inwestycji na terenie Ełku.
  • Urząd Miejski w Cieszynie postanowił zaprojektować instrument, który ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorcom działającym w historycznej części miasta. W szczególności postanowiono zadbać tutaj o drobną przedsiębiorczość – m.in. małym sklepom, zakładom usługowym i rzemieślniczym.

Zespół Urzędu Marszałkowskiego otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację opracowanego instrumentu Rozwiń.to! - dedykowany proces wsparcia dla firm.

Rozwiń.to! - to proces który koncentruje się na potrzebach odbiorców, jest elastyczny i kompleksowy. Obejmuje etap wsparcia, począwszy od wstępnej koncepcji rozwoju, po wdrożenie, które może być inwestycją bądź internacjonalizacją.

Pilotażowy konkurs zostanie uruchomiony w przyszłym roku. Więcej o projekcie opowiadamy podczas spotkań Forum IOB, posiedzeń Mazowieckiej Rady Innowacyjności, spotkań w ramach grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji.

Projekt GOV_LAB jest realizowany przez konsorcjum trzech podmiotów: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Uniwersytet SWPS), Evaluation for Government Organizations S.C. (EGO s.c.) oraz Design Thinking Institute (DTI), na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

W październiku 2019 r. PARP rusza z drugą edycją gov_LAB, w której wezmą udział kolejne 3 zespoły – Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubelskie oraz Gmina Dąbrówno (gmina wiejska w woj. warmińsko-mazurskim). W dalszych planach są kolejne edycje, których łącznie będzie pięć. Na przełomie roku PARP planuje ogłosić konkurs, w którym zostaną wybrane zespoły do kolejnych dwóch edycji. Edycje te mają być zrealizowane w przyszłym roku.

******

Gov_LAB to program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego, którego celem jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców. Efektem programu są nowe, zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb ostatecznych użytkowników, usługi lub programy dla przedsiębiorców. Pomoc udzielana jest w formie finansowania kosztów usług doradczych oraz szkoleniowych, świadczonych na rzecz jst w celu wypracowania i testowania instrumentu dla przedsiębiorców.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gov-lab-program-edukacyjny-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego