Europejski Zielony Ład - webinarium

Zegar 20.05.2021    14:19

Zapraszamy na wydarzenie online

Informacje o webinarium: 28 maja 2021 r./godz. 10.00-12.00/on-line MS Teams, tytuł: "Europejski Zielony Ład - nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej", webinarium bezpłatne

Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli zaprasza na webinarium pt. ”Europejski Zielony Ład – nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku w godzinach 10.00-12.00 na platformie MS Teams. Współorganizatorem webinarium jest Krajowy Klaster Kluczowy ds. gospodarki odpadowej i recyklingu, zrzeszający 118 firm.

Pośród zaproszonych prelegentów są eksperci z Komisji Europejskiej: pani Małgorzata Gołębiewska z Sekcji ds. Europejskiego Zielonego Ładu Sekretariatu Generalnego KE oraz pani Julia Majewska z DG Regio, która zajmuje się wsparciem dla MŚP z funduszy polityki spójności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Webinarium rozpocznie pan Daniel Kamiński, Radca Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE z Sekcji ds. Polityki Środowiskowej.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja. Osoby chętne do udziału w webinarium proszone są o kontakt z panią Niną Małachowską pod adresem email: nina.malachowska@mazovia.pl.

Rejestracja jest prowadzona do dnia 27 maja.

Udział w webinarium jest bezpłatny.