European Chemical Regions Network (ECRN) szuka pracownika!

Zegar 14.01.2020    14:27

ECRN asbl, sieć regionów o silnej chemicznej bazie przemysłowej, poszukuje (JUNIOR) POLICY AND PROJECT OFFICER do wsparcia Sekretariatu w Brukseli. Datą rozpoczęcia pracy byłby koniec lutego 2020 roku.

ECRN jest zarejestrowanym stowarzyszeniem non-profit na mocy prawa belgijskiego, a sieć obejmuje obecnie różne europejskie regiony chemiczne, których współpraca jest wspierana przez sekretariat z siedzibą w Brukseli.

Sieć przeobraziła się z tymczasowego projektu do uznanego europejskiego interesariusza w branży chemicznej.

ECRN ułatwia wymianę polityk; opowiada się za interesem regionów chemicznych i służy jako platforma europejskiej współpracy międzyregionalnej w dziedzinie polityki przemysłowej i regionalnej UE, europejskiej polityki chemicznej, a także polityk UE dotyczących energii, klimatu i MŚP. Ponadto sieć aktywnie zajmuje się badaniami i innowacjami, transportem, biogospodarką, gospodarką o obiegu zamkniętym i zasobooszczędnością w przemyśle chemicznym.

Więcej informacji o stowarzyszeniu: https://ecrn.net/

 

(JUNIOR) POLICY AND PROJECT OFFICER będzie odpowiedzialny za wsparcie Sekretariatu ECRN w budowaniu współpracy między członkami w kilku priorytetowych obszarach związanych z polityką przemysłową, biogospodarką, tworzywami sztucznymi oraz recyklingiem i dekarbonizacją.

Do Twoich głównych zadań na stanowisku będzie należało m. in.:

 • monitorowanie, analizowanie i przedstawianie sprawozdania dotyczącego rozwoju polityki UE w wyżej wymienionych obszarach;
 • informowanie członków ECRN o możliwościach współpracy; promowanie relacji i współpracy między członkami;
 • wspieranie prac grup roboczych ECRN i organizacja spotkań wewnętrznych;
 • przyczynianie się do organizacji wydarzeń związanych z wymianą wiedzy, takich jak warsztaty i konferencje;
 • gromadzenie danych wejściowych i wspieranie w pracach przygotowawczych dot. oświadczeń / wspólnych opinii i dokumentów dotyczących stanowisk w wyżej wymienionych dziedzinach;
 • przyczynianie się do działań w ramach projektów ECRN;
 • opracowywanie materiałów komunikacyjnych;
 • zapewnianie wsparcia technicznego i administracyjnego Sekretariatowi i stałym organom stowarzyszenia;
 • regularne uczestnictwo w wydarzeniach w Brukseli;

 

Aplikuj, jeśli posiadasz:

 • dyplom uniwersytecki w zakresie polityki, studiów UE, ekonomii, prawa lub powiązanych dziedzin;
 • 1 - 1,5 roku odpowiedniego doświadczenia zawodowego;
 • znajomość polityk i strategii UE związanych z rozwojem regionalnym, przemysłem, badaniami i innowacjami oraz środowiskiem;
 • znajomość programów UE i schematów finansowania, zwłaszcza tych związanych z europejską współpracą terytorialną oraz badaniami i innowacjami;
 • zainteresowanie i umiejętność pracy nad różnymi tematami związanymi z polityką przemysłową i regionalną, biogospodarką i gospodarką o obiegu zamkniętym;
 • doskonałe umiejętności badawcze i analityczne, potrafisz zebrać, analizować i prezentować informacje w jasny i zwięzły sposób;
 • umiejętność gracza zespołowego, proaktywne podejście, z poczuciem inicjatywy i motywacją;
 • umiejętność budowania i utrzymywania relacji z kontaktami wewnętrznymi i zewnętrznymi - organizacjami i instytucjami;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym (w mowie i piśmie);
 • umiejętności organizacyjne;
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym.

 

Twoim dodatkowym atutem będzie:

 • poziom roboczy (proceduralny) języka francuskiego;
 • doświadczenie w pracy z samorządami lokalnymi / regionalnymi lub partnerami sektora publicznego;
 • doświadczenie w projektach finansowanych przez UE;
 • doświadczenie z MailChimp i WordPress.

 

Warunki zatrudnienia

 • Stanowisko opiera się na 12-miesięcznej umowie w pełnym wymiarze czasu pracy na prawie belgijskim, z możliwością jej przedłużenia;
 • Godziny pracy: 38 h / tydzień
 • Język roboczy: angielski
 • Przewiduje się zawarcie umowy z wybranym kandydatem tak szybko, jak to możliwe, najlepiej od połowy lutego;
 • Wynagrodzenie według profilu i doświadczenia;
 • Dynamiczna i wszechstronna praca;
 • Przyjazne i międzynarodowe środowisko pracy.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego wraz z życiorysem w języku angielskim do 31 stycznia 2020 r. na następujący adres e-mail: office@ecrn.net. Wnioski należy kierować do dyrektora wykonawczego ECRN. W wierszu tematu wpisz „JPPO - nazwa wnioskodawcy”.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w pierwszym tygodniu lutego.

ECRN skontaktuje się tylko z kandydatami wybranymi do rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferta w języku angielskim dostępna jest na stronie: http://ecrn.net/ecrn-is-hiring/