Zaproszenie do udziału w SEMINARIUM Eksportuj do Wielkiej Brytanii – innowacyjność i design w opakowaniach 21 listopada 2018 r.

Zegar 06.11.2018    10:17

Pomimo niepewności związanej z Brexitem, rynek brytyjski nadal jest jednym z najważniejszych kierunków eksportowych dla polskiej gospodarki. Polskie produkty stają się coraz bardziej widoczne na półkach brytyjskich sklepów, a walory dobrej jakości w rozsądnej cenie są zauważane przez brytyjskich konsumentów. Jednak mimo przyjaznego klimatu biznesowego, różnice kulturowe i brak wiedzy o upodobaniach brytyjskich konsumentów powodują, że polscy eksporterzy nie do końca wykorzystują szanse, które ten rynek oferuje. Dotyczy to również przemysłu opakowaniowego, który w ostatnich czasach rozwija się bardzo intensywnie. Postęp w dziedzinie technologii żywności, biotechnologii, materiałoznawstwie, towaroznawstwie i technologii wpływa na potrzebę tworzenia nowych opakowań, które odpowiadałyby wymaganiom stawianym zarówno przez producentów, jak i konsumentów. Wszystkie te działania służą wzmocnieniu przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku polskim, jak i rynkach międzynarodowych poprzez odpowiedni dobór narzędzi służących internacjonalizacji marek.

Opakowanie jest wizytówką produktu – czego zatem szukają Brytyjczycy, gdy odwiedzają sklepy (czy może częściej robią zakupy w internecie)? Czy polskie wzornictwo w opakowaniach zdaje egzamin na rynku brytyjskim? Zapraszamy na seminarium, podczas którego, eksperci z zakresu tego rynku, podzielą się swoimi obserwacjami.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia* można przesyłać do 19 listopada 2018 r. na adres: agnieszka.jedrzejczak@mazovia.pl

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

PROGRAM:

08:30 – 09:30    Rejestracja  

09:30 – 09:40    Powitanie

dr Tomasz Braun, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Paweł Siwecki, Dyrektor Zarządzający Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC)                         

09:40 – 10:00    Obecna sytuacja na rynku brytyjskim w świetle Brexitu (przepisy celne, relacje handlowe między Polską i Wlk. Brytanią).

Stephen Steele, I sekretarz, szef działu ekonomicznego Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie  

10:00 – 10:10    Wsparcie BPCC w wejściu na rynek brytyjski.

Bartosz Kowalczyk, Prezes PB Link, Picklemedia

10:10 – 10:30    Opakowanie i wzornictwo – wymagania konsumenta brytyjskiego - trendy na brytyjskim rynku na przykładzie.

Marek Schejbal, BPCC, EMIXIT Ltd.

10:30 – 10:50     Dopasowanie strategii promocji i sprzedaży do obecnej sytuacji na rynku brytyjskim – czyli jak zareklamować polskie produkty w UK?

Bartosz Kowalczyk, Prezes PB Link, Picklemedia                                                                                                 

10:50 – 11:10    Nowoczesne technologie i innowacje międzybranżowe w opakowaniach.

Marta Ciszewska, Deloitte  

11:10 – 11:30    Standardy i certyfikaty na rynku brytyjskim – jak to wygląda dziś, a jak to mogłoby wyglądać po Brexicie?

Agnieszka Majewska, BSI Group

11:30 – 11:50    Przerwa kawowa 

11:50 – 12:10    Logistyka – przewóz towaru z Polski do Wielkiej Brytanii – możliwe scenariusze Brexitowe, opakowanie a transport

Krzysztof Łukoszyk, Raben Group 

12:10 – 12:30    Jak eksportować i utrzymać płynność finansową? Zawieranie umów handlowych, płatność za usługi, odzyskiwanie należności i faktoring.

Tomasz Rodak, Bibby Financial Services

12:30 – 12:50    Rozliczenia w handlu zagranicznym i zabezpieczenie ryzyka kursowego dla MŚP.

Jakub Makurat, Ebury

12:50 – 13:50    Panel dyskusyjny: Marka polska a konsument brytyjski - jak się promować? Z czym się kojarzy 'Polska' na brytyjskim rynku.

13:50 – 14:00    Zakończenie

14:00                 Lunch

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.

Współorganizatorzy: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A