Dzień Nevady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Zegar 28.09.2017    15:04

16 października 2017 roku rozpocznie się oficjalna wizyta w Polsce pana Briana Sandovala, Gubernatora Nevady (USA). Jednym z wydarzeń w ramach wizyty będzie Dzień Nevady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, organizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

W ramach Dnia Nevady odbędą się panele dyskusyjne oraz spotkania z udziałem członków amerykańskiej misji naukowo-gospodarczej oraz przedstawicieli firm działających na terenie województwa mazowieckiego. Planowane jest przeprowadzenie odrębnych sesji dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom:

  • działalności akademicko-badawczej,
  • wspierania akademickich start-upów,
  • technologii wodnych i systemów zarządzania wodą,
  • systemów autonomicznych, dronów i e-mobilności,
  • gier elektronicznych i e-sportu.

Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w budynku G, w Al. Niepodległości 162, i rozpocznie się w dniu 16 października br. o godzinie 10.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, a w szczególności przedstawicieli firm, prosimy o wypełnienie załączonego formularza rejestracyjnego i przesłanie w terminie do dnia 11 października 2017 r. w formie elektronicznej na adres: innowacyjni@mazovia.pl lub pocztą na adres: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 02-402 Warszawa.