Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe” w programie H2020

RIS Mazovia Zegar 16.11.2015    14:16

W związku z opublikowaniem Programów Pracy w Programie Ramowym H2020 na lata 2016-2017 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) ma przyjemność zaprosić na Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” + „Bioprzemysł”, który odbędzie się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie.

W związku z opublikowaniem Programów Pracy w Programie Ramowym H2020 na lata 2016-2017 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) ma przyjemność zaprosić na Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” + „Bioprzemysł”, który odbędzie się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie.

W trakcie wydarzenia przedstawimy nowe możliwości jakie daje udział w programie Horyzont 2020, zapoznamy Państwa z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) na lata 2016-2017, poruszymy kwestie związane ze składaniem wniosków i ich oceną, a także zaprezentujemy ofertę jaką program H2020 kieruje do przemysłu w ramach inicjatywy partnerstwa publiczno-prywatnego BBI JU (bioprzemysł).

Rejestracja na to spotkanie została już otwarta, i potrwa do wyczerpania miejsc. Spotkanie przewidziano na 100 uczestników.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępna na:

https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dotyczacy-2-wyzwania-spolecznego-sc2-bezpieczenstwo-zywnosciowe-w-programie-h2020