Drugi warsztat dot. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.

Zegar 29.07.2019    10:27

Szanowni Państwo,
bardzo dziękujemy za duże zainteresowanie i aktywność podczas pierwszego warsztatu dot. identyfikacji powiązań między branżami w ramach inteligentnej specjalizacji.

W ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza stawiamy na jak najszersze zaangażowanie interesariuszy i uspołecznienie całego procesu. Cenimy Państwa wiedzę i doświadczenie w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że to właśnie dzięki Państwu uda się odpowiedzieć na wyzwania przed którymi stoją mazowieccy przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu w najbliższych latach.

Serdecznie zapraszamy na drugi warsztat w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.  Tematem drugiego warsztatu będzie Analiza uwarunkowań rozwoju innowacji w Województwie Mazowieckim (dla regionu warszawskiego stołecznego). Tym razem skoncentrujemy się na wspólnym przygotowaniu analizy SWOT dla regionu warszawskiego stołecznego.


Warsztat został zaplanowany w  dniu 8 sierpnia  2019 roku w godzinach 10:00-15:00, w sali konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 26 na III piętrze. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc podczas warsztatu, istotna będzie kolejność zgłoszeń.  Zgłoszenia należy przesyłać do 5 sierpnia  2019 r. na adres emaliowy: na adres emaliowy: zaneta.wojtalewicz@mazovia.pl oraz kamila.milewska@mazovia.pl.