COSME – wsparcie na internacjonalizację klastrów

Klastry na Mazowszu Zegar 29.01.2015    13:32

Głównym celem wsparcia jest wzmocnienie współpracy klastrów w obszarach o strategicznym znaczeniu ponad granicami geograficznymi i sektorowymi, w szczególności wspieranie powstających gałęzi przemysłu.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,clusters-main  

Głównym celem wsparcia jest wzmocnienie współpracy klastrów w obszarach o strategicznym znaczeniu ponad granicami geograficznymi i sektorowymi, w szczególności wspieranie powstających gałęzi przemysłu.

 

Konkurs skierowany jest do konsorcjów składających się z organizacji zarządzających klastrami lub sieci biznesowych, które są zaangażowane w łączenie MSP z globalnymi łańcuchami wartości oraz są zainteresowane tworzeniem Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów.

 

W ramach konkursu będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na dwa typy wsparcia:

 

Pierwszy typ obejmuje: wsparcie działań przygotowawczych do utworzenia nowych Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów (ESCPs).

 

Drugi typ obejmuje: wspieranie działań polegających na pierwszym wdrożeniu strategii internacjonalizacji, testowaniu oraz dalszym rozwoju Strategicznych Partnerstw Klastrów.

 

Termin składania wniosków: 31 marca 2015 r. do godziny 17:00 (czas obowiązujący
w Brukseli);

 

Całkowity budżet konkursu: 3.750.000,00 €;

 

Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu:

  • dla pierwszego typu wsparcia: 187.500,00 €
  • dla drugiego typu wsparcia: 450.000,00 €

 

Maksymalny poziom dofinasowania: 75% kosztów kwalifikowalnych;

 

Okres realizacji projektu: 24 miesiące.

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie: Call for Proposals