CENTRUM BADAŃ BIOMEDYCZNYCH – nowoczesne laboratoria SGGW

RIS Mazovia Zegar 09.09.2015    15:10

Postęp i rozwój innowacyjnych badań na światowym poziomie – w tym kierunku zmierza jedna z warszawskich uczelni. 30 mln zł dofinansowania z RPO WM 2007-13 pozwoli stworzyć nowe i zmodernizować obecne laboratoria SGGW, w tym wyposażyć je w unikatową aparaturę naukowo-badawczą. Będzie to przepustka do rozwoju badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze. Efektem będą też wyspecjalizowane miejsca pracy. Planowo inwestycja ma być zrealizowana do końca września br. Umowę na jej dofinansowanie podpisali właśnie marszałek Adam Struzik oraz rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański.

Postęp i rozwój innowacyjnych badań na światowym poziomie – w tym kierunku zmierza jedna z warszawskich uczelni. 30 mln zł dofinansowania z RPO WM 2007-13 pozwoli stworzyć nowe i zmodernizować obecne laboratoria SGGW, w tym wyposażyć je w unikatową aparaturę naukowo-badawczą. Będzie to przepustka do rozwoju badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze. Efektem będą też wyspecjalizowane miejsca pracy. Planowo inwestycja ma być zrealizowana do końca września br. Umowę na jej dofinansowanie podpisali właśnie marszałek Adam Struzik oraz rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest w trakcie adaptacji istniejących pomieszczeń na Centrum Badań Biomedycznych (CBB) na zintegrowany zespół laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań z pogranicza weterynarii i medycyny. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzanie badań chorób i schorzeń, które stanowią zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Odbywające się tam badania naukowe będą prowadzone na zwierzętach w sposób zachowujący wszelkie normy etyczne.

Modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych laboratoriów to również szansa na nowe wyspecjalizowane miejsca pracy. Uczelnia zostanie wyposażona też w unikatową aparaturę naukowo-badawczą. Będzie to krok do badań w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej.

W Laboratorium Diagnostyki Obrazowej powstaną pracownia tomografii i rezonansu magnetycznego, sala demonstracyjna diagnostyki obrazowej, laboratorium biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek, laboratorium nanotechnologii i nanoinżynierii, laboratorium biotechnologii oraz pracowni elektromiografii.

Badania prowadzone przez CBB będą dotyczyły zarówno badań podstawowych – rozwiązywanie aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, jak i badan nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów naukowych.

Przyznane 30 mln zł dofinansowania to wsparcie zaawansowanych prac badawczych w weterynarii, biologii i biotechnologii z których skorzystają doktoranci instytucji naukowej i pracownicy kadry naukowej oraz studenci – nie tylko na potrzeby studiów, ale na potrzeby całego kraju.

Centrum Badań Biomedycznych SGGW dzięki dotacji zostanie otwarte już 9 października br. Łącznie ta warszawska uczelnia pozyskała w ramach perspektywy 2007-2013 już ponad 42 mln zł dofinansowania, co pozwoliło jej rozbudować jednostkę, zdobyć wysokospecjalistyczny sprzęt badawczy oraz stworzyć klaster innowacji w agrobiznesie.

Laboratorium