Byliśmy na 15. Konferencji „Miasta w Internecie”

RIS Mazovia Zegar 21.06.2011    17:58

W dniach 15 – 17 czerwca 2011 r. uczestnicy projektu systemowego pn.: „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” tj. pracownik Wydziału Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odpowiedzialny za proces wdrażania RSI na Mazowszu oraz pracownicy Delegatury w Radomiu oraz w Siedlcach, którzy bezpośrednio pełnią funkcję Koordynatorów Projektu „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” uczestniczyli w XV Konferencji „Miasta w Internecie” w Zakopanem

15. Konferencja „Miasta w Internecie”

 

W dniach 15 – 17 czerwca 2011 r. uczestnicy projektu systemowego pn.: „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” tj. pracownik Wydziału Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odpowiedzialny za proces wdrażania RSI na Mazowszu oraz pracownicy Delegatury w Radomiu oraz w Siedlcach, którzy bezpośrednio pełnią funkcję Koordynatorów Projektu „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” uczestniczyli w XV Konferencji „Miasta w Internecie” w Zakopanem poświęconej m.in.:

 

  • dylematom „socjalnego” dostępu do Internetu i wielomiliardowych inwestycji w sieci
  • rozwojowi inteligentnych miast (smart cities) dzięki inwestycjom w teleinformatykę
  • nowemu prawu internetowemu i jego wpływ na świadczenie e-usług publicznych przez urzędy samorządów lokalnych
  • wartościowym nowinkom: zastosowania „przetwarzania w chmurze” w administracji oraz wykorzystanie mediów społecznościowych (social media) w komunikacji władz  z mieszkańcami
  • relacji między polskimi planami a założeniami Europejskiej Agendy Cyfrowej.

 

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie uczestniczyli m.in. w sesji poświęconej gorącym tematom realizacji programów inwestycji w e-rozwój w kontekście priorytetów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Przedstawiona została diagnoza stanu zaawansowania inwestycji teleinformatycznych w Polsce, a także jej ocena z pozycji Komisji Europejskiej, panelu dyskusyjnym poświęcony realizacji celów cyfrowej agendy i jej problemom.

 

Problemowi rozwoju infrastruktury, jak i cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Co gorsza, mamy do czynienia z odwróconą piramidą modernizacyjną: obywatele radzą sobie jeszcze najlepiej z cyfrowymi technologiami komunikacyjnymi, o wiele słabiej wypada biznes, najsłabiej administracja publiczna. Jak w takiej sytuacji powinny być priorytety? Czy w pierwszej kolejności rozwijać cyfrowe kompetencje obywateli i przedsiębiorców, by stworzyć popyt na usługi i infrastrukturę, czy też stymulować popyt poprzez podaż infrastruktury i usług publicznych?

 

Odpowiedzi na te i inne pytania można poszukiwać na stronie internetowej www.konferencja2011.mwi.pl gdzie do pobrania są bardzo ciekawe prezentacje prelegentów, wypowiedzi ekspertów
w wersji wideo oraz fotrorelacja.