Budowanie zrównoważonego przemysłu chemicznego jutra - konferencja online - 26 października 2020 r.

Zegar 15.09.2020    13:54

Europejska Sieć Regionów Chemicznych - ECRN zaprasza do wzięcia udziału w konferencji "Budowanie zrównoważonego przemysłu chemicznego jutra: regionalna odpowiedź na wspólne europejskie wyzwania”. Wydarzenie odbędzie się online już 26 października 2020 r.

Spotkanie poświęcone będzie roli regionów w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, podkreślając potencjał obiecujących nowych technologii w przyspieszaniu przejścia przemysłu chemicznego na neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.
 
Dyskusje będą toczyć się wokół trzech głównych tematów:
- Paliwo przyszłości: rola wodoru w Europie bez emisyjnej
- Regionalne rozwiązania, zwiększające skalę produkcji chemicznej opartej na biotechnologii w Europie
- Recykling chemiczny: innowacyjne rozwiązania powstrzymujące odpady z tworzyw sztucznych
 
Konferencja pokaże, w jaki sposób przemysł chemiczny może skutecznie odpowiadać na wyzwania społeczne w Europie za pomocą zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań. Zapewniając platformę do dyskusji, wydarzenie przyczyni się do wypracowania konsensusu w sprawie zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu wizji przyszłego europejskiego przemysłu chemicznego, która pomoże Europie osiągnąć neutralność klimatyczną przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności przemysłu.
 
Program wydarzenia dostępny jest pod adresem: https://ecrn.net/wp-content/uploads/2020/09/ECRNProgramme.pdf 
 
Rejestracja możliwa za pośrednictwem strony: https://mailchi.mp/21e4342444a3/ecrn-conference-2020