Biznes w czasie (i po) pandemii - webinarium 10 czerwca

Zegar 04.06.2020    08:33

Poznaj wyniki raportu pt. Biznes w czasie pandemii, przygotowanego przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója z Katedry Strategii Akademii Leona Koźmińskiego.

Podczas II webinarium, organizowanego w ramach projketu, prof. Krzysztof Obłój i Przemysław Powalacz będą mówić o Gospodarce po pandemii – co się zmieni, co odejdzie a co przyjdzie?

Webinarium odbędzie się już 10 czerwca o godz.17.30.

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

O raporcie
Celem raportu jest monitoring jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa - aż do końca pandemii. Został on opracowany na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych wśród absolwentów studiów Executive MBA Akademii (prawie tysiąc osób).

Respondenci odnieśli się zarówno do skutków pandemii, jak również opowiedzieli o działaniach, które podjęli w związku z zaistniałym kryzysem. Choć nie jest to próba reprezentatywna dla populacji polskich przedsiębiorców, to jednak Autorzy sądzą, że taki dobór umożliwia uzyskanie wyników odzwierciedlających faktyczną aktualną sytuację w polskim biznesie. Absolwenci studiów MBA reprezentują bowiem praktycznie wszystkie sektory gospodarki, działają w różnych branżach i różnej wielkości firmach.