Bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorstw!

Czujnik Innowacji Zegar 19.10.2015    09:36

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej mają przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw”Projekt jest realizowany na podstawie umowy
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie wymaga wkładu własnego od uczestników a działania realizowane są w ramach pomocy de minimis.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej mają przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw”Projekt jest realizowany na podstawie umowy
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie wymaga wkładu własnego od uczestników a działania realizowane są w ramach pomocy de minimis.

MAP-iT jest to unikalny na rynku polskim program szkoleniowo-badawczy, w ramach którego przedsiębiorstwa z obszaru wysokich technologii poznają metody i narzędzia aby jeszcze efektywniej zarządzać swoim rozwojem
i stać się „gazelami” biznesu.

MAP-iT skierowany jest do właścicieli, menagerów zarządzających (prezesów, dyrektorów generalnych, etc.) firm z obszaru wysokich technologii – osób mających realny wpływ na działalność firmy i trwałość wprowadzanej zmiany.

W czym pomagamy?

MAP-iT wspomaga ocenę obszarów problemowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
tzw. 4M (Market – Management – Model – Money). Dzielimy się wiedzą dotyczącą:

 • dostosowania oferty rynkowej;
 • zarządzania;
 • dostępu do nowych źródeł finansowania;
 • utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Nasza BEZPŁATNA pomoc obejmuje:

 1. Indywidualną diagnozę potrzeb firmy, opartą na systemowej analizie jej działania.
  Analiza i diagnoza potrzeb dokonywana jest przy pomocy narzędzia on-line. Pozwala ona na ocenę firmy
  w obszarach problemowych tzw. 4M:
 • Market – problem dostosowania oferty rynkowej;
 • Management – kryzys przywództwa i potrzeba profesjonalizacji zarządzania;
 • Money – dostęp do finansowania;
 • Model – skalowanie modelu i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej.

Na tym etapie zostanie przygotowany Raport z diagnozy.

 1. Wygodny i profesjonalny e-learning z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
  Kurs e-learningowy – zawierać będzie 4 bloki tematyczne (4M). Realizacja szkoleń odbędzie się
  w oparciu o diagnozę i każdy z pracowników przedsiębiorstwa przejdzie szkolenie
  e-learningowe.
 2. Fachowe i przyjazne doradztwo – pomoc w opracowaniu i wdrożeniu efektywnej Strategii Rozwoju. Konsultacje dotyczące wsparcia poszkoleniowego w wybranym obszarze odbywać się będą w nawiązaniu do diagnostyki oraz szkoleń i będą składać się z dwóch części:
 • Przygotowanie – właściciel firmy wraz z ekspertem ustalą szczegółowy plan prac –
  a następnie wypracują Strategię Wzrostu.
 • Wdrożenie – ekspert będzie wspierał właściciela firmy we wdrożeniu przygotowanej Strategii Wzrostu.

Projekt jest skierowany dla firm:

 • które działają min. 3 miesiące i powstały po 2009 roku;
 • mikro i małych (zatrudniają od 0 do 49 osób);
 • działają w sektorze wysokich i średniowysokich technologii zgodnie z klasyfikacją OECD oraz Eurostat (wykaz PKD poniżej):
  • 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  • 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • 30.3 – produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,
  • 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
  • 25.4 – produkcja broni i amunicji
  • 27 – produkcja urządzeń elektrycznych
  • 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
  • 30.2 – produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
  • 30.4 – produkcja wojskowych pojazdów bojowych
  • 30.9 – produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 32.5 – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
 • Wprowadzają innowacje*.

ORGANIZATOR PROJEKTU

Projekt realizowany jest przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:

 • najstarszą organizację pracodawców w Polsce – działa od 1989 r.
 • zrzeszającą 10 tys. firm, które łącznie zatrudniają ok. 5 mln pracowników.
 • uznanego partnera społeczno-gospodarczego w Polsce i Europie.

Potencjał polskich Małych Ambitnych Przedsiębiorstw już w przeszłości budził uwagę ekspertów
Pracodawców RP. Dlatego przygotowali oni program szkoleniowo-badawczy, dzięki któremu możliwe będzie wypracowanie standardu proaktywnego wsparcia dla MAP posiadających potencjał do szybkiej ekspansji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: www.map-it.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.map-it.pl

 

W przypadku

Szanowni Państwo,

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej mają przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw”Projekt jest realizowany na podstawie umowy
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie wymaga wkładu własnego od uczestników a działania realizowane są w ramach pomocy de minimis.

MAP-iT jest to unikalny na rynku polskim program szkoleniowo-badawczy, w ramach którego przedsiębiorstwa z obszaru wysokich technologii poznają metody i narzędzia aby jeszcze efektywniej zarządzać swoim rozwojem
i stać się „gazelami” biznesu.

MAP-iT skierowany jest do właścicieli, menagerów zarządzających (prezesów, dyrektorów generalnych, etc.) firm z obszaru wysokich technologii – osób mających realny wpływ na działalność firmy i trwałość wprowadzanej zmiany.

W czym pomagamy?

MAP-iT wspomaga ocenę obszarów problemowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
tzw. 4M (Market – Management – Model – Money). Dzielimy się wiedzą dotyczącą:

 • dostosowania oferty rynkowej;
 • zarządzania;
 • dostępu do nowych źródeł finansowania;
 • utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Nasza BEZPŁATNA pomoc obejmuje:

 1. Indywidualną diagnozę potrzeb firmy, opartą na systemowej analizie jej działania.
  Analiza i diagnoza potrzeb dokonywana jest przy pomocy narzędzia on-line. Pozwala ona na ocenę firmy
  w obszarach problemowych tzw. 4M:
 • Market – problem dostosowania oferty rynkowej;
 • Management – kryzys przywództwa i potrzeba profesjonalizacji zarządzania;
 • Money – dostęp do finansowania;
 • Model – skalowanie modelu i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej.

Na tym etapie zostanie przygotowany Raport z diagnozy.

 1. Wygodny i profesjonalny e-learning z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
  Kurs e-learningowy – zawierać będzie 4 bloki tematyczne (4M). Realizacja szkoleń odbędzie się
  w oparciu o diagnozę i każdy z pracowników przedsiębiorstwa przejdzie szkolenie
  e-learningowe.
 2. Fachowe i przyjazne doradztwo – pomoc w opracowaniu i wdrożeniu efektywnej Strategii Rozwoju. Konsultacje dotyczące wsparcia poszkoleniowego w wybranym obszarze odbywać się będą w nawiązaniu do diagnostyki oraz szkoleń i będą składać się z dwóch części:
 • Przygotowanie – właściciel firmy wraz z ekspertem ustalą szczegółowy plan prac –
  a następnie wypracują Strategię Wzrostu.
 • Wdrożenie – ekspert będzie wspierał właściciela firmy we wdrożeniu przygotowanej Strategii Wzrostu.

Projekt jest skierowany dla firm:

 • które działają min. 3 miesiące i powstały po 2009 roku;
 • mikro i małych (zatrudniają od 0 do 49 osób);
 • działają w sektorze wysokich i średniowysokich technologii zgodnie z klasyfikacją OECD oraz Eurostat (wykaz PKD poniżej):
  • 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  • 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • 30.3 – produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,
  • 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
  • 25.4 – produkcja broni i amunicji
  • 27 – produkcja urządzeń elektrycznych
  • 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
  • 30.2 – produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
  • 30.4 – produkcja wojskowych pojazdów bojowych
  • 30.9 – produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 32.5 – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
 • Wprowadzają innowacje*.

ORGANIZATOR PROJEKTU

Projekt realizowany jest przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:

 • najstarszą organizację pracodawców w Polsce – działa od 1989 r.
 • zrzeszającą 10 tys. firm, które łącznie zatrudniają ok. 5 mln pracowników.
 • uznanego partnera społeczno-gospodarczego w Polsce i Europie.

Potencjał polskich Małych Ambitnych Przedsiębiorstw już w przeszłości budził uwagę ekspertów
Pracodawców RP. Dlatego przygotowali oni program szkoleniowo-badawczy, dzięki któremu możliwe będzie wypracowanie standardu proaktywnego wsparcia dla MAP posiadających potencjał do szybkiej ekspansji.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: www.map-it.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.map-it.pl

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 22/518 87 78,  22/828 84 37 lub pod adresem mailowym: kontakt@mapit.pl

Serdecznie zapraszamy.

Zespół MAP-IT

pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 22/518 87 78,  22/828 84 37 lub pod adresem mailowym: kontakt@mapit.pl

MAP-iT_Sadurski

Serdecznie zapraszamy.

Zespół MAP-IT