BEZPŁATNE szkolenie z RODO

Zegar 16.03.2018    16:05

Bielańskie Centrum Współpracy i Przedsiębiorczości wraz z Krajowa Izba Gospodarcza organizują 22 marca 2018 (czwartek) o godz. 17:00 szkolenie dotyczące Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

AGENDA szkolenia:

  • Prawo do prywatności oraz ochrona danych osobowych - podstawy prawne w systemie prawa europejskiego i państw członkowskich;
  • Organ nadzoru, administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający, inspektor ochrony danych osobowych;
  • Prawa osób, których dane dotyczą -uprawnienia do informacji i dostępu, prawo do sprzeciwu, prawo do skargi i odszkodowania;
  • Zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w związku z rozwojem nowych technologii;
  • Odpowiedzialność karna, cywilna i finansowa za naruszenia przepisów Rozporządzenia 2016/679.

Zainteresowane podmioty, z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem, proszone są o wcześniejszą rejestrację. Zapisy na szkolenie poprzez adres Bielany.dlabiznesu@um.warszawa.pl