SECON: Warsztaty międzyregionalne i wizyta studyjna w Chaskowie
Zegar 24.11.2023    08:38

Projekt SECON wkroczył w drugi semestr realizacji, a uczestnicy konsorcjum projektowego mieli możliwość spotkania się w okręgu Chaskowo, na terenie bułgarskiego Partnera projektu. Głównym tematem warsztatów była kwestia poprawy postrzegania i podnoszenia świadomości przedsiębiorstw gospodarki społecznej wśród konsumentów indywidualnych i instytucjonalnych. Jednocześnie przedstawiono stan rozwoju ekonomii społecznej na terenie okręgu Chaskowo oraz w szerszym wymiarze również na terenie całej Bułgarii.

Broszura - poznajcie laureatów V edycji konkursu dla startupów Startuj z Mazowsza
Zegar 23.10.2023    09:37

Zachęcamy do przeczytania broszury promującej laureatów V edycji konkursu Startuj z Mazowsza. Publikacja przedstawia osiągnięcia przedsiębiorców, którzy nie tylko odważyli się marzyć, ale także zrealizowali swoje innowacyjne pomysły, przyczyniając się do rozwoju Mazowsza i branży startupowej.

XXXII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności
Zegar 13.10.2023    15:19

XXXII posiedzenie MRI poprowadziła Pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027: Ostatnia Szansa na Składanie Wniosków
Zegar 17.08.2023    09:50

Nabór wniosków w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina wciąż trwa! W odpowiedzi na pojawiające się trudności, takie jak komunikacyjne bariery między partnerami oraz utrudnienia związane z sytuacją na Ukrainie, Komitet Monitorujący Programu podjął ważną decyzję o przedłużeniu naboru.

Investor Camp oraz Startup Fair - międzynarodowe targi startupowe!
Zegar 11.08.2023    08:04

Investor Camp oraz Startup Fair - Główne międzynarodowe wydarzenie ekosystemu startupów na Litwie odbędzie się 6-7 września 2023 r. w Wilnie.

Interreg Europe Policy Learning Platform
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 21.06.2023    13:30

W dniu 20 czerwca br. za pośrednictwem platformy Zoom odbyło się spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń w ramach Europejskiego Ecosystemu Innowacji - European Innovation Ecosystems.

1 2 ... 62