Naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej
Czujnik Innowacji Zegar 21.06.2011    17:48

„Naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej” – bezpłatne warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców!

Stan innowacji w Europie i analiza postępów państw członkowskich w świetle nowego sprawozdania Komisji Europejskiej
Czujnik Innowacji Zegar 10.06.2011    17:33

Stan innowacji w Europie i analiza postępów państw członkowskich w świetle nowego sprawozdania Komisji Europejskiej

O ile strategia „Europa 2020” ma nas doprowadzić do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarki, stan innowacyjności w UE w wielu obszarach pozostawia do życzenia

Stypendia dla doktorantów
RIS Mazovia Zegar 03.06.2011    17:21

Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów jest projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Ruszyła 18 edycja konkursu Dobry Wzór 2011

Ruszyła 18 edycja konkursu Dobry Wzór 2011 na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku, który organizowany jest przez Instytut pod patronatem honorowym ministra gospodarki. W efekcie prowadzonego przez Instytut monitoringu, eksperci wytypowali w tym roku 800 produktów oraz 80 usług jako spełniające kryteria dobrego wzornictwa i jednocześnie rekomendowali je do dalszej oceny w konkursie.

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 22 maja 2011 r.
RIS Mazovia Zegar 24.05.2011    17:03

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 22 maja 2011 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 22 maja 2011 r. złożono 175 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 393,1 mld zł.

Już tylko 8 dni roboczych zostało do zakończenia ogłoszonego
RIS Mazovia Zegar 23.05.2011    17:00

Już tylko 8 dni roboczych zostało do zakończenia ogłoszonego
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru wniosku do Działania 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, skierowanego na wsparcie realizacji projektów celowych, których podstawą są prace B+RT.

Spotkanie z Dr Ireną Eris

W imieniu Koła Naukowego Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Obiadów Czwartkowych.