Zapytanie Ofertowe
Czujnik Innowacji Zegar 19.08.2011    18:38

ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADCZO – KONSULTACYJNEJ (ASYSTY MERYTORYCZNEJ) DLA WYDZIAŁU INNOWACYJNOŚCI, DEPARTAMENTU STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO UMWM PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. POPRAWA ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH W EUROPEJSKICH KLASTRACH CHEMICZNYCH (IMPROVING INNVATION CAPACITY IN EUROPEAN CHEMICAL CLUSTERS) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG IVC (ZWANEGO DALEJ CHEMCLUST)

Krajowy Program Badań
RIS Mazovia Zegar 17.08.2011    18:36

Uchwała ustanawiająca Krajowy Program Badań (KPB), w którym zostaną określone strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, została wczoraj przyjęta przez rząd. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne mają stanowić jeden z priorytetów realizowanych w ramach KPB.

Ulga podatkowa dzięki innowacjom
Czujnik Innowacji Zegar 16.08.2011    18:35

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest nie tylko zyskiem samym w sobie, ale pozwala także na płacenie niższych podatków. Ulga technologiczna istnieje w Polsce od 5 lat, jednak dopiero od niedawna przedsiębiorcy zdają się dostrzegać korzyści z niej płynące – donosi Gazeta Prawna.

Mazowiecka Sieć Innowacji – faza druga
MSODI Zegar 08.08.2011    18:33

Po zakończeniu realizacji projektu pilotażowego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczyna „drugą fazę” budowy Mazowieckiej Sieci Innowacji, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia OECD
Czujnik Innowacji Zegar 26.07.2011    18:29

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – realizuje projekt badawczy dotyczący formalnych szkoleń w dziedzinie umiejętności transferowych pracowników naukowych. Podstawą źródłową planowanego raportu jest kwestionariusz składający się z dwóch części. Pierwsza część jest adresowana do rządów krajowych i regionalnych, część druga – do instytucji przeprowadzających szkolenia (uczelni, publicznych instytutów naukowych, stowarzyszeń, fundacji, towarzystw naukowych, organizacji szkoleniowych, itd.).

Innowacje dla Integracji Cyfrowej
Czujnik Innowacji Zegar 26.07.2011    18:22

Kryzys finansowy, przez który przechodzi Europa u progu XXI wieku, ma daleko idące konsekwencje dla sytuacji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, hamując rozwój, a także uwydatniając wady obecnej struktury ekonomicznej Wspólnoty. Jednym z priorytetowych zadań państw członkowskich UE jest podjęcie pilnych działań zmierzających do zminimalizowania wpływu tych negatywnych czynników na socjo-ekonomiczną sytuację Europy.

Konkurs w ramach działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
Czujnik Innowacji Zegar 19.07.2011    18:19

Pragniemy poinformować, iż Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do składania propozycji wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w ramach działania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Smolna 6 – dobry adres dla biznesu
Czujnik Innowacji Zegar 08.07.2011    18:15

7 lipca br. Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz wicemarszałek Marcin Kierwiński podpisali umowę na unijne dofinansowanie w wysokości przeszło 8,2 mln zł budowy Warszawskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej 6. Centrum, mające stać się katalizatorem rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w stolicy, powstanie do końca 2012 roku.

Polskie startupy oczekiwane na Mini Seedcamp w Londynie
Czujnik Innowacji Zegar 06.07.2011    18:08

Masz startup, w który wierzysz i czekasz na właściwy moment, by pokazać go światu? Za kilka tygodni nadarzy się ku temu idealna okazja – odbędzie się Mini Seedcamp w Londynie. Jak zapewnił nas David Fauchier z Seedcamp Ltd., organizatorzy nie mogą się już doczekać zgłoszeń, wierzymy, że także polskich startupów technologicznych, które w ciągu ostatnich lat niejednokrotnie odnosiły sukcesy w tym konkursie.

Po co nam „ten cały TRIZ”?
Czujnik Innowacji Zegar 29.06.2011    18:02

Skrót TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) jest nadal niemal nieznany w Polsce. To niepokojące zjawisko wobec bardzo szerokiego wdrożenia TRIZ-u w skali światowej. Można o nim mówić i pisać bardzo dużo. Literatura tego przedmiotu w języku rosyjskim obejmuje ok. 30 tys. stron internetowych i drugie tyle w angielskim, a także w takich „egzotycznych” językach, jak koreański, chiński czy hinduski.