Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 22 maja 2011 r.
RIS Mazovia Zegar 24.05.2011    17:03

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 22 maja 2011 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 22 maja 2011 r. złożono 175 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 393,1 mld zł.

Już tylko 8 dni roboczych zostało do zakończenia ogłoszonego
RIS Mazovia Zegar 23.05.2011    17:00

Już tylko 8 dni roboczych zostało do zakończenia ogłoszonego
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru wniosku do Działania 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, skierowanego na wsparcie realizacji projektów celowych, których podstawą są prace B+RT.

Spotkanie z Dr Ireną Eris

W imieniu Koła Naukowego Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Obiadów Czwartkowych.

Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza uprzejmie informuje…

Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że w dniach 25-26 maja br. odbędą się w Poznaniu drugie obrady Polsko-Indyjskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy Gospodarczej, powołanej na mocy postanowień Umowy o współpracy gospodarczej z maja 2006r.

IV Forum Funduszy Europejskich – Europejska „Siła zmian”

Gwarnie i wesoło zapowiada się pierwszy weekend maja na warszawskiej Agrykoli. W piątek i sobotę 6 i 7 maja 2011 r. z okazji IV Forum Funduszy Europejskich na odwiedzających czeka moc atrakcji: pokazy, prezentacje, eksperymenty, konkursy i animacje. Dla miłośników muzyki także nie lada gratka: sobotniego popołudnia zagrają znane i lubiane zespoły: Kombii i Afromental.

Konkurs Kreowanie Jutra

Kreowanie Jutra to Konkurs dla autorów nowatorskich pomysłów i racjonalizatorskich rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i urzędów. To również okazja do zaprezentowania się dla pracodawców stwarzających otoczenie sprzyjające rozwojowi kreatywności swoich pracowników.

Konkurs Słowa dla Innowacji

Rusza I edycja Konkursu Słowa dla Innowacji, adresowanego do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne realizowane w obszarze gospodarki, oraz podejmowane przez ludzi świata nauki.

Zapraszamy na Seminarium

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieć Naukowa MSN serdecznie zapraszają do udziału w seminarium naukowym pt:
Fundusze Europejskie i ich znaczenie dla Firm Patentujących.

Zapraszamy na konferencję
MSODI Zegar 03.03.2011    16:51

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego – Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego chcielibyśmy zaprosić na organizowaną w dniu 10 marca 2011 r., w Warszawie, konferencję podsumowującą realizację projektu pn.: Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo (zwanej dalej MSODI) – Informacyjnych w zakresie innowacji, będącej inauguracją nowej inicjatywy pn.: MSODI – Mazowiecka Sieć Innowacji. Zaplanowane spotkanie, będzie równocześnie podsumowaniem cyklu infoseminariów, jakie odbyły na przełomie lutego i marca br., w największych miastach regionu Mazowsza.