Zapytanie
Czujnik Innowacji Zegar 20.02.2012    10:41

Od Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Wydział Innowacyjności

XV Moskiewski Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES „
Czujnik Innowacji Zegar 31.01.2012    10:42

XV jubileuszowy Moskiewski Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES „ odbędzie się  w dniach 20-23 marca 2012 roku. Jest to jedna z największych na świecie wystaw wynalazków i innowacji. W 2011 roku na wystawie tej prezentowanych było ponad 1070 wynalazków i innowacyjnych technologii z 19 krajów , co plasuje tę imprezę w czołówce największych tego typu wystaw na świecie. Organizatorem stoiska polskiego jest  już po raz kolejny Agencja Promocyjna INVENTOR . Oprócz wynalazków opracowanych w instytutach badawczych i na wyższych uczelniach, zaprezentowane zostaną także innowacyjne rozwiązania laureatów Konkursu Akademii Młodego Wynalazcy organizowanego i sponsorowanego Agencję Promocyjną INVENTOR. Patronat nad ekspozycją objęła Rada Główna Instytutów Badawczych.

Zapytanie ofertowe
RIS Mazovia Zegar 27.01.2012    10:43
  • nazwa:         PRZYGOTOWANIE RAPORTU BADAWCZO-ANALITYCZNEGO DLA SYSTEMU MONITORINGU I EWALUACJI REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU I PODSTAW EWALUACJI WDRAŻANIA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA
  • symbol:        SR-RPO-III.ZP.U.272.3.2012.AS
  • tryb:        Prawo zamówień publicznych
  • data ogłoszenia:        2012-01-19
  • data otwarcia ofert:        2012-02-10
  • wielkość zamówienia:        Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych
Wspierając MSP: we współpracy ku rynkom międzynarodowym
Czujnik Innowacji Zegar 13.01.2012    10:44

Wspierając MSP: we współpracy ku rynkom międzynarodowym
Seminarium dla izb i innych organizacji otoczenia biznesu

Zapytanie ofertowe
Czujnik Innowacji Zegar 11.01.2012    13:29

ZAKUP NAGRÓD NA POTRZEBY REGIONALNEGO KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PODDZIAŁANIE 2.2.1 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

Podsumowanie seminarium wraz z rekomendacjami w zakresie wdrażania systemów monitoringu Regionalnych Strategii Innowacji
RIS Mazovia Zegar 03.01.2012    13:25

Wdrażanie oraz monitoring Regionalnych Strategii Innowacji – podsumowanie seminarium wraz z rekomendacjami w zakresie wdrażania systemów monitoringu Regionalnych Strategii Innowacji

W teorii zarządzania wyróżnia się dwa rodzaje kontrolingu: operacyjny oraz strategiczny. Monitoring operacyjny dotyczy krótkiego horyzontu czasowego (do dwóch lat) i jest ukierunkowany na zadania, procesy oraz zasoby i ich wykorzystanie. Monitoring strategiczny dotyczący długiego okresu czasu (ponad dwa lata) ukierunkowany na szansach i zagrożeniach mogących się pojawić w przyszłości. Proces tworzenia systemu monitoringu wymaga wykonania czterech podstawowych zadań:

Wdrażanie oraz monitoring Regionalnych Strategii Innowacji
RIS Mazovia Zegar 03.01.2012    13:23

W dniu 8 grudnia 2011 roku odbyło się w Warszawie międzyregionalne seminarium na temat: Regionalne Strategie Innowacji przegląd i analiza stanu wdrażania na 2011 r. Perspektywy przygotowań do polityki spójności na lata 2014 – 2020.

Kurs Rzecznicy Talentów
Czujnik Innowacji Zegar 03.01.2012    13:06

Zapraszamy na II seminarium w ramach Kursu Rzecznicy Talentów pt. Jak ochronić wynalazek i zarobić na innowacyjnym rozwiązaniu? , które odbędzie się

Od polskich monokryształów GaN do matryc laserowych dużej mocy
Czujnik Innowacji Zegar 16.12.2011    12:58

W dniu 17 grudnia (sobota) 2011 r. w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN w Celestynowie odbędzie się Konferencja „Od polskich monokryształów GaN do matryc laserowych dużej mocy”.

Zapraszamy na seminarium „Innowacje bliżej nas”
Czujnik Innowacji Zegar 12.12.2011    12:56

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w seminarium „Innowacje bliżej nas”. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną m.in możliwości pozyskania dotacji na projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Ponadto zostaną ogłoszone wyniki edycji regionalnych konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011”.