Po co nam „ten cały TRIZ”?
Czujnik Innowacji Zegar 29.06.2011    18:02

Skrót TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) jest nadal niemal nieznany w Polsce. To niepokojące zjawisko wobec bardzo szerokiego wdrożenia TRIZ-u w skali światowej. Można o nim mówić i pisać bardzo dużo. Literatura tego przedmiotu w języku rosyjskim obejmuje ok. 30 tys. stron internetowych i drugie tyle w angielskim, a także w takich „egzotycznych” językach, jak koreański, chiński czy hinduski.

11 lipca br. upływa termin zgłaszania prac magisterskich na konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności
Czujnik Innowacji Zegar 29.06.2011    17:59

Nabór prac magisterskich do II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską Akademicki Mistrz Innowacyjności, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, trwa do 11 lipca 2011 r

Byliśmy na 15. Konferencji „Miasta w Internecie”
RIS Mazovia Zegar 21.06.2011    17:58

W dniach 15 – 17 czerwca 2011 r. uczestnicy projektu systemowego pn.: „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” tj. pracownik Wydziału Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odpowiedzialny za proces wdrażania RSI na Mazowszu oraz pracownicy Delegatury w Radomiu oraz w Siedlcach, którzy bezpośrednio pełnią funkcję Koordynatorów Projektu „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” uczestniczyli w XV Konferencji „Miasta w Internecie” w Zakopanem

Naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej
Czujnik Innowacji Zegar 21.06.2011    17:48

„Naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej” – bezpłatne warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców!

Stan innowacji w Europie i analiza postępów państw członkowskich w świetle nowego sprawozdania Komisji Europejskiej
Czujnik Innowacji Zegar 10.06.2011    17:33

Stan innowacji w Europie i analiza postępów państw członkowskich w świetle nowego sprawozdania Komisji Europejskiej

O ile strategia „Europa 2020” ma nas doprowadzić do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarki, stan innowacyjności w UE w wielu obszarach pozostawia do życzenia

Stypendia dla doktorantów
RIS Mazovia Zegar 03.06.2011    17:21

Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów jest projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Ruszyła 18 edycja konkursu Dobry Wzór 2011

Ruszyła 18 edycja konkursu Dobry Wzór 2011 na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku, który organizowany jest przez Instytut pod patronatem honorowym ministra gospodarki. W efekcie prowadzonego przez Instytut monitoringu, eksperci wytypowali w tym roku 800 produktów oraz 80 usług jako spełniające kryteria dobrego wzornictwa i jednocześnie rekomendowali je do dalszej oceny w konkursie.

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 22 maja 2011 r.
RIS Mazovia Zegar 24.05.2011    17:03

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 22 maja 2011 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 22 maja 2011 r. złożono 175 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 393,1 mld zł.