SPOTKANIE KONSULTACYJNE NA TEMAT INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI MAZOWSZA – SEKTOR ENERGETYCZNY
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 15.04.2013    18:15

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym określenia potencjału rozwojowego SEKTORA ENERGETYCZNEGO na Mazowszu.

INFOSEMINARIA W RAMACH „MAZOWIECKIEJ SIECI INNOWACJI”
MSODI Zegar 09.04.2013    22:26

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI)” organizuje bezpłatne infoseminaria regionalne w obszarze innowacji skierowane do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, administracji publicznej w szczególności na szczeblu samorządowym, instytucji otoczenia biznesu,  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz studentów studiów strategicznych.

Sukces polskich naukowców na międzynarodowym salonie wystawienniczym ARCHIMEDES 2013 w Moskwie
Czujnik Innowacji Zegar 09.04.2013    17:28

Od 2 do 5 kwietnia odbywał się XVI Moskiewski Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2013”. Międzynarodowe jury przyznało polskim wynalazcom i naukowcom 15 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe medale, oraz nagrody specjalne.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE NA TEMAT INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI MAZOWSZA – SEKTOR CHEMICZNY
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 05.04.2013    22:31

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym określenia potencjału rozwojowego SEKTORA CHEMICZNEGO na Mazowszu.

VI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

O stanie prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015, określeniu inteligentnej specjalizacji regionu oraz realizacji zadań projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych” dyskutowano podczas VI posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

ANKIETA NT. INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 28.03.2013    15:40

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety na temat inteligentnej specjalizacji Mazowsza!

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI NA TEMAT INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI MAZOWSZA
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 21.03.2013    22:43

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu na temat inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Celem spotkania są konsultacje dotyczące ukierunkowania wsparcia w zakresie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu.

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI NA TEMAT INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI MAZOWSZA
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 21.03.2013    15:44

Celem spotkania jest przeprowadzenie konsultacji dotyczących określenia oraz weryfikacji strategicznych obszarów gospodarczych cechujących się najwyższym potencjałem rozwojowym –

SZCZEGÓLNIE W KONTEKŚCIE WZROSTU INNOWACYJNOŚCI  I KONKURENCYJNOŚCI  SEKTORA ICT.

9-cio tygodniowe staże o komercjalizacji badań na najlepszych światowych uniwersytetach – rekrutacja trwa!
Zegar 24.01.2013    22:46

Młodzi naukowcy i pracownicy transferu technologii już niebawem będą uczyć się zasad komercjalizacji wyników badań od największych, światowych liderów innowacjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do trzeciej już edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”.

Ruszył projekt „Stolica staży” dla pracowników naukowych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Warszawy!
Czujnik Innowacji Zegar 18.01.2013    23:00

ConsultingPlus Sp. z o.o. wraz z Urzędem m.st. Warszawy zapraszają do udziału w projekcie stażowym „Stolica staży” skierowanym do pracowników naukowych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Warszawy. Jest to kontynuacja wcześniejszych edycji projektu TEKLA PLUS.