9 Kongres Innowacyjnej Gospodarki

Zegar 07.11.2018    11:28

Polska 2018: 100-lecie odzyskania niepodległości, 100-lecie wywalczenia przez kobiety praw wyborczych. Dumą napawają osiągnięcia: system demokratyczny, stabilny wzrost gospodarczy. Ale jako część globalnej wspólnoty musimy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.

Rosną nierówności społeczne, nasilają migracje ekonomiczne, a miejsca pracy i styl życia zmieniają się pod wpływem inteligentnych maszyn. Jak w tym wszystkim może odnaleźć się człowiek pracy?

Bo właśnie praca i jej nowe wymiary są wspólnym mianownikiem tych zmian.

✔️ Równe płace i równe szanse dla kobiet i mężczyzn...
✔️ Polityka otwartości wobec migrantów ekonomicznych...
✔️ Automatyzacja kolejnych procesów przemysłowych...

...to rozwiązania, które wielu napawają lękiem. Mogą jednak okazać się jedyną szansą, by przetrwać w radykalnie zmieniającym się świecie.

O tych nowych wymiarach pracy będzie prowadzona rozmowa podczas 9. Kongresu Innowacyjnej Gospodarki.

Wśród gości są między innymi:
Benja Stig Fagerland - pracująca w Norwegii badaczka i autorka inspirującej książki "SHEconomy- it’s your business", w której dowodzi, że równość płci opłaca się wszystkim, wpływając korzystnie na miejsca pracy, produktywność, wzrost PKB.
Thorsteinn Víglundsson - islandzki parlamentarzysta z centrowej partii Viðreisn, który w 2017 roku był ministrem ds. społecznych i równości. Pod jego nadzorem w Islandii przygotowano i uchwalono prawo nakładające na pracodawców, którzy zatrudniają 25 lub więcej osób, obowiązek uzyskania zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego, ze pracodawca stosuje zasadę równości płac. Zgodnie z tą zasadą, pracodawcy mają obowiązek tak samo wynagradzać pracę na takich samych lub porównywalnych stanowiskach, bez względu na płeć zatrudnianych osób.

Już we wtorek, 13 listopada br., w Centrum Praskim Koneser.

Tutaj więcej informacji: https://kongresig.pl/

Rejestracja tutaj: https://kongresig.evenea.pl/