294 zgłoszenia do mazowieckiech akceleratorów

Zegar 07.11.2018    09:24

Dziękujemy za przesłanie zgłoszeń i ogromne zainteresowanie naszymi programami akceleracyjnymi. Do projektu Przedsiębiorcze Mazowsze wpłynęło 159, a do #MazovianStartup 135 zgłoszeń, co daje łącznie 294 aplikacje!

Właścicieli najlepszych pomysłów czeka intensywny program akceleracji, spotkania z Mentorami, Doradcami i udział w finale programu oraz możliwość zawalczenia o nagrody o łącznej kwocie 55 000 zł!