11 lipca br. upływa termin zgłaszania prac magisterskich na konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności

Czujnik Innowacji Zegar 29.06.2011    17:59

Nabór prac magisterskich do II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską Akademicki Mistrz Innowacyjności, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, trwa do 11 lipca 2011 r

r3d1nFqGiWmso2uDZA,kip

Nabór prac magisterskich do II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską Akademicki Mistrz Innowacyjności, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, trwa do 11 lipca 2011 r.

Absolwenci szkół wyższych oraz uczelnie (reprezentowane przez promotorów prac) mogą zgłaszać prace magisterskie obronione między 30 czerwca 2009 a 1 lipca 2011 r. na ocenę minimum dobrą i dotyczące następujących tematów:

  •  EKOINNOWACJE,
  •  INNOWACJE W SEKTORZE USŁUG,
  •  POPYTOWE PODEJŚCIE DO TWORZENIA INNOWACJI,
  •  NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Jako nagrodę główną w konkursie przewidziano sprzęt komputerowy o wartości do 3000 zł, natomiast autorom prac wyróżnionych wręczony zostanie sprzęt komputerowy o wartości do 1500 zł.

Laureaci nagrodzeni zostaną w trakcie uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się w październiku 2011r. Autorzy nagrodzonych prac będą mieli niepowtarzalną szansę zaprezentowania wyników swoich badań, w Internecie, prasie oraz w trakcie konferencji i spotkań z przedsiębiorcami.

W celu zgłoszenia pracy, prosimy o przesłanie/dostarczenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych na wskazany poniżej adres: ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności”:

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe:

  •  2 płyty CD z nagraną na każdej z nich pracą magisterską w formacie .pdf i .doc,
  •  kompletnie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej,
  •  potwierdzonej przez uczelnię kopii dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,
  •  opcjonalnie: innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy magisterskiej.

Prosimy o nadsyłanie prac w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2011 r.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z pierwszej edycji Konkursu oraz z regulaminem, formularzem oceny formalnej i merytorycznej. Wszystkie materiały są dostępne na: http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86449.asp

Osoby zainteresowane konkursem prosimy o kontakt:

e-mail: kip@parp.gov.pl

tel. : 22 339 45 55

 

źródło Portal Innowacji