10. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

Zegar 12.06.2019    12:28

Zapraszamy na 10. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych, które odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2019 r. w sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w Warszawie.

Tegoroczne Forum będzie okazją do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów w dziedzinie marketingu marketingu instytucji naukowych i badawczych. Wydarzenie stwarza nie tylko możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi, strategii marketingu instytucji naukowych i badawczych, ale stanowi równiez okazję do wymiany poglądów i nawiązywania kontaktów. Wśród prelegentów znajdą się zarówno profesorowie i wykładowcy akdemiccy, jak również praktycy w dziedzinie marketingu z całej Europy.

Program Forum obejmuje sesje tematyczne oraz warsztaty.

Uczestniczyć w Forum można na dwa sposoby:

  • czynny udział (zgłoszenie referatu, jego wygłoszenie i publikacja po akceptacji Rady Programowej) - rejestracja do 31 lipca 2019 roku. Uczestnicy zakwalifikowani przez Radę Programową do wygłoszenia referatu są zwolnieni z opłaty.
  • bierny udział.

Sprawdź szczegóły udziału, opłaty oraz terminy.

Przeczytaj ulotkę.

Zarejestruj się.