środki finansowe na projekty realizowane w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze Partnerstwa Wschodniego

Zegar 24.09.2018    11:26

Instytut Szwedzki planuje uruchomic kolejny nabór na środki finansowe na projekty realizowane w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze Partnerstwa Wschodniego. Projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Do udziału w programie zaproszone zostały podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i Ukrainy.

Zainteresowane udziałem instytucje z Polski, aby móc ubiegać się o dofinansowanie, powinny występować w partnerstwie, w którym wiodącą rolę pełni instytucja szwedzka.

Szczegóły:

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/

https://si.se/en/how-we-work/capacity-building-baltic-region/